Smo partnerji KNX

KNX je standardiziran (EN 50090, ISO/IEC 14543) protokol, ki temelji na komunikacijskem omrežju OSI in je protokol za inteligentne stavbe. KNX je nasledil tri prejšnje standarde: protokol za domačo uporabo (EHS), Bati BUS in evropsko instalacijsko vodilo (EIB ali Instalbus).

Standard KNX upravlja KNX-združenje. Leta 1999 je devet družb, članic združenja EIB, EHS in Bati BUS, z namenom promocije enega samega skupnega standarda na področju stavbne avtomatizacije ustanovilo novo združenje Konnex.

Prednosti KNX sistema so naslednje:

 • drastično zmanjšanje krmilnih tokokrogov;
 • zmanjšanje energetskih tokokrogov;
 • manjša količina gorljivega materiala;
 • enostavno načrtovanje in inštalacija;
 • vseh krmilnih, regulacijskih … funkcij ni potrebno detajlno poznati vnaprej;
 • programiranje naprav je možno že pred vgradnjo;
 • krajši čas za montažo in ožičenje;
 • možna hitra prilagoditev novim zahtevam;
 • lažje dograjevanje in spreminjanje funkcij;
 • manjša poraba energije skozi energetsko upravljanje;
 • povezava med posameznimi sistemi;
 • možnost daljinskega nadzora in krmiljenja;
 • komunikacija med vgrajenimi napravami;
 • lažje vzdrževanje;
 • standardizirani sistemi (npr. EIB/KNX).

Certifikat: