Zaposlitev

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

Vedno smo odprti za kader iz področja gradbeništva (zidar, pomožni zidarski delavec, …) in elektro poklicev (elektrotehnik, elektromehanik, …).

 

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Naš cilj je skrbna izbira ustvarjalnega, iniciativnega, ambicioznega in kompetentnega kadra, ki bo v prihodnosti pripomogel k razvoju in rasti družbe. Gradimo na dolgoročnem sodelovanju in dobrih medosebnih odnosih, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu delu in večjemu zadovoljstvu
zaposlenih.

Zaveze, ki jih zaposleni spoštujemo:

  • zavzemamo se za poštene medosebne odnose na delovnem mestu,
  • prevzemamo odgovornost za svoje delo in dajemo pobude za spremembe,
  • glede na svoje zadolžitve, pooblastila in odgovornosti ravnamo v skladu z internimi akti,
  • delujemo v skladu z vrednotami podjetja in
  • udeležujemo se usposabljanja in skrbimo za svoj lasten razvoj.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

V družbi Belvi Mont d.o.o. čutimo odgovornost do zaposlenih in zato se trudimo nuditi dobre delovne pogoje ter možnosti za izobraževanje in usposabljanje v skladu z vizijo posameznih programov in sektorjev. V skladu s potrebami organiziramo interno usposabljanje iz različnih področij.

Ker smo usmerjeni v odgovorno podjetništvo, ne zagotavljamo samo ekonomske in zakonske odgovornosti, temveč je naš cilj v vsakdanje aktivnosti dodati tudi etično odgovornost, kar pomeni ravnati v skladu z družbenimi pričakovanji, ki so izražena v družbenih pravilih. Ker se v podjetju Belvi Mont d.o.o. zavedamo, da je dobro počutje zaposlenih eden od najpomembnejših dejavnikov uspešnosti, nudimo širok spekter ugodnosti (športne aktivnosti, tradicionalni vsakoletni zaključek z družinskimi člani v Bosni in Hercegovini, …).

Če se vidite kot del kolektiva, nam posredujte vaše podatke in v najkrajšem času vas bomo kontaktirali. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

Data protection: Belvi Mont d.o.o. guarantees for the protection of Data and engages oneself that it will not carry out illegal and unjustified interference in the privacy of an individual and that it will treated entrusted Data in accordance with the Law of Personal Data Protection (ZVOP-1-UPB1; UL RS št. 94/2007). Signatory/Sender explicit agrees, that Belvi Mont d.o.o. stores, uses and processes Personal Data for the Needs Purposes of direct Marketing in the field of Job search. Signatory/Sender explicit agrees that Belvi Mont d.o.o. can give gained Personal Data, for the same purpose and for the same time, to the third parties, who are Business partners of Belvi Mont d.o.o. I agree that Company Belvi Mont d.o.o. stores, uses and processes my Personal Data for the purposes of direct Marketing in the field of Job search to my written revocation. By completing and transmitting this questionnaire I assure the correctness of the given Data.