Gradbeništvo

Ponujamo vam celo paleto gradbenih in krovnih storitev:

 1. ZEMELJSKA DELA
  (izkopi, zasipavanje, planiranje, …)
 2. BETONSKA, ARMIRANOBETONSKA IN ŽELEZOKRIVNA DELA
  (polaganje in vezanje gladke in rebraste armature, polaganje armaturnih mrež, varjenje betonskega železa, ročno in strojno vgrajevanje betona, …)
 3. ZIDARSKA DELA
  (zidanje opečnih zidov, zidanje opečnih stebrov, zidanje dimnikov, zidanje opečnih obokov in lokov, grobi in fini omet, oblaganje zidov z lahkimi in kombi ploščami za toplotno in zvočno izolacijo, polaganje mineralne volne, horizontalna in vertikalna hidroizolacija tlakov in plošč, vzidava vrat in oken, prebijanje odprtin, …)
 4. OPAŽERSKA DELA
  (opaž ravnih in poševnih betonskih temeljev z opažnimi ploščami, opaž ravnih in zavitih stopniščih ram, opaženje armiranobetonskih zidnih vezi in vencev, …) 
 5. SUHOMONTAŽNA DELA
 6. KANALIZACIJA
  (polaganje betonskih in PVC cevi na betonsko ali peščeno podlago, izdelava priključkov na revizijske jaške, izdelava betonskih jaškov, izdelava drenaže iz betonskih cevi, …)
 7. ZUNANJA UREDITEV
  (spodnji ustroj dovoznih poti, polaganje filca na nosilna tla, polaganje betonskih robnikov, …)
 8. KROVNA DELA – nudimo krovska, kleparska in tesarska dela pri novogradnjah in prenovah streh. Izvajamo vse vrste kritine in ravne strehe, tudi na večjih objektih (montaža strešnih oken, izdelava raznih nadstreškov in frčad, montaža snegolovov, montaža strelovodov, toplotne izolacije in hidroizolacije ravnih streh, ostala zunanja in notranja strešna dela, kompletno postavljanje ostrešij in krovska dela (polaganje strešnikov, izdelava konstrukcije, …), razna zaključna dela (žlebovi, obrobe, izolacije), kleparska dela (obrobe in zaključki streh, obrobe dimnikov, montaža odtočnih cevi in ostala kleparska dela), tesarska dela (montaža raznih nadstreškov, vrtnih ut, drvarnic, izdelava brunaric, pergole, kozolci, …) …
Primer opaženja zavitega stopniščnega rama